English   דף הבית   תרומות לפרויקט   המצפור   הסיירת   הצוות   הספד   החזון   עידו שפירא ז"ל  


  " מה כותבים, מה אומרים, על מה חושבים, איך מתנהגים, איך מספידים
חבר...
פשוט לא ניתן להסביר. התמונות, הזיכרונות, הסיפורים והחוויות - הכול עובר לנו בראש. קשה לנו לתאר את כל המחשבות, ואנחנו לא יכולים בכלל לדבר עליך בלשון עבר.
עידו, אתה יודע שזו אולי הפעם הראשונה שקראנו לך עידו. תמיד היית ותמיד תהיה בשבילנו שָׁפִּי.
הגעת אלינו מקורס טיס, ומהר מאוד הבנו עד כמה ייחודי ומיוחד אתה. הכול אצלך היה מסודר, מאורגן. היה לך שקט בלתי רגיל. השקעת בכול, מקצועי, מסתכל על המפה שניות ספורות וכבר מוכן לניווט.
 
 
תמיד צחקנו על הרצינות שלך, אבל הצלחנו לסחוט ממך רגעים של צחוק והשתטות. אי אפשר להיזכר בך ולהאמין שכבר לא ניפגש. לא התלוננת
אף פעם, ואהבת כל דבר שעשית.
בתקופה האחרונה לא הפסקת לבקר, להתקשר ולשאול כל אחד ואחד לשלומו, סיפרת עד כמה אתה מחכה לקבל את החבר'ה של נוב' 04 ולפקד עליהם.
דניאלה ואורי: עידו אף פעם לא סיפר לכם מה הוא עושה, כי פחד שתדאגו לו. הוא רצה שתחשבו , שאין ממה לחשוש ולפחד.
הוא דאג לכולם, שאל כל הזמן "מה קורה", הסביר כל דבר קטן וירד לפרטים הכי קטנים. תמיד חיפש את כל התשובות לכל השאלות, ותמיד היה אומר בחיוך, "חבר'ה יש כאן בעיה!"
שָׁפִּי, יש פה בעיה גדולה, הלכת מאיתנו בפתאומיות ויש לך עוד כל כך הרבה להספיק, יש משוואות שעדיין לא פתרת ועוד כל כך הרבה שבילים שבהם לא צעדת, ולצערנו, לעולם גם לא תצעד..
אבל חשוב שתדע, אנחנו צועדים יחד איתך בלבנו, ותמיד תהיה חלק מאיתנו.
שָׁפִּי, תבקש שם למעלה מהאבא הרחום שישמור עלינו, על הקרובים לך ועל חיילי צה"ל.
אורי, דניאלה, הילה ונועה: אנחנו רוצים שתדעו, שאנחנו, כל הצוות לצדכם לאורך כל הדרך.
דניאלה, הצטרפנו כולנו היום למשפחתכם, נוספו לך היום עוד עשרים ושלושה בנים.
אין לנו דרך להודות לכם על כל מה שעשיתם עבורנו ועל התמיכה שלכם בנו ובעידו.
כל מילה נוספת מיותרת להמחשת גודל האובדן והשכול.
שָׁפִּי, אנו צוות מרץ 04 מבקשים סליחה, אם פגענו או גרמנו לצער כלשהו. אנו מרכינים ראש ומצדיעים לך על הכול, ומודים על שזכינו להיות חברים שלך!

  יהי זכרך ברוך!
צוות מרץ 04."