English   דף הבית   תרומות לפרויקט   המצפור   הסיירת   הצוות   הספד   החזון   עידו שפירא ז"ל  


  שלוש שנים אחרי צוות מרץ 2004 מפוזר במקומות שונים. חלקם עובדים בחו"ל או מטיילים ברחבי העולם, חלקם לומדים באוניברסיטאות, משרתים בצה"ל או עוסקים בעיסוקים שונים. המשותף לכל אותם 23 אחים בצוות, שכולם - בזמן זה או אחר - מספרים על עידו, על האירוע הטרגי, על הכאב, על האובדן ועל הרצון להקים מצפור לזכרו.

צוות מרץ 2004, מונה עשרים ושלושה לוחמים, אשר הוכשרו לפעילות מבצעית במהלך שנה וחצי במסלול מאתגר ורווי תכנים. עם סיום תקופת ההכשרה פעל הצוות רבות באזור יהודה ושומרון החל בשכם, קלקיליה וג'נין ועד הכפרים הכי קטנים, על מנת לעצור ולסכל פעילות טרור מצד המחבלים.
 
 
במהלך חודשי הלחימה נעצרו ונהרגו מבוקשים רבים, נמצאו מטעני חבלה וחומרי נפץ רבים, סוכלו פיגועים וכדומה, הכול הודות לאותם לוחמים. לילה אחר לילה הם יצאו לפעילות מבצעית מאתגרת, מורכבת, מעניינת ומלאת סיכונים, וזאת גם לאחר מותו של עידו.

הצוות המשיך להילחם, ו אף לקח חלק מרכזי ב"מלחמת לבנון השנייה", השתתף בקרבות קשים בכפרים 'מרון-א-ראס', 'בינת ג'בל' ועוד.

מן הצוות צמחו שני קצינים ושבעה מפקדים. שניים אשר ניהלו מדורים מובילים בסיירת, ואחרים, שהדריכו ולקחו חלק בלתי נפרד בהכשרת החיילים הצעירים ובפיתוח היחידה בפעילות שגרתית ובפעילות מבצעית. במהלך כל השירות הצבאי הוכשרו, חונכו וטופחו הלוחמים לפיקוד, לחשיבה, ללקיחת אחריות וליוזמה חונכו לפתח ולהוביל בכל נושא שבו עסקו. עידו ז"ל אמור היה לתפקד גם כסמל צוות ביחידה, ושבועות בודדים לפני שהחל בתפקיד זה יצא למבצע שממנו לא חזר.

החברות והקשרים שהתפתחו במהלך השירות הצבאי הפכו לחלק מחיי השגרה, גם לאחר השחרור מצה"ל. זוהי חברות חזקה, הבנויה על היכרות מעמיקה, חברות שלא תיפסק ולא תדעך במהלך השנים. אחת לתקופה נפגשים כל חברי הצוות על מנת להתעדכן, להיזכר, לספר חוויות ולשתף את החברים בכל דבר ודבר. מפגש צוות הוא אמנם אירוע חשוב, הניצב בראש סדר העדיפויות. אך לעיתים נבצר מכמה מן האנשים להגיע, בעיקר משום שלעיתים חלקם מטיילים בחו"ל, אבל אדם אחד אף פעם לא ישתתף במאורע החשוב הזה ולא ייטול הוא חלק - עידו.

אנו מקווים ומצפים להקמת המצפור, כדי שנוכל להרגיש כי עידו איתנו לא רק בנפשו וברוחו. המצפור ייתן לנו הרגשה אמיתית, הרגשה שהוא נמצא אתנו פיזית. נוסף לכך ,. זה יהיה מקום שנוכל להיאחז בו, לחברים מהבית, לצבא, לעם ישראל וכמובן לנו ולמשפחה. מקום שהו נוכל להנציח על הצד הטוב ביותר - מתוך רגש עמוק השרוי בלבנו - את עידו ז"ל.